wtorek, 29 grudnia 2015

Homonimy - wyrazy o rożnym znaczeniu

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu i pisowni lecz różnych znaczeniach. W języku polskim wyrazy będące homonimami są tego samego rodzaju i tworzą taką samą liczbę mnogą. Natomiast w języku niemieckim różnią się one rodzajem oraz sposobem tworzenia liczby mnogiej. Oto wykaz najczęściej występujących homonimów:liczba poj.    liczba mn.     znaczenieder Band       die Bände     tom (ksiązki)
das Band       die Bänder    taśma
das Band       die Bande     węzeł
                         
die Bank        die Bänke     ławka
die Bank        die Banken   bank
                         
der Bauer      die Bauern    chłop
das Bauer     die Bauer      klatka
                         
der Bund       die Bünde     sojusz
das Bund       die Bunde     pęczek
                         
der Erbe        die Erben      spadkobierca
das Erbe        -           spadek
                         
der Flur          die Flure        korytarz
die Flur           die Fluren      pole
                         
der Gehalt    -    zawartość
das Gehalt    die Gehälter            płaca
                         
das Gesicht die Gesichter           twarz
das Gesicht die Gesichte            przywidzenie
das Gesicht -           oblicze
                         
der Heide      die Heiden    poganin
die Heide      die Heiden    puszcza
                         
der Hut          die Hüte        kapelusz
die Hut           -           opieka
der Junge     die Jungen   chłopiec
das Junge     die Jungen   młode
                         
der Kiefer      die Kiefer      szczęka
die Kiefer      die Kiefern    sosna
                         
der Kunde     die Kunden   klient
die Kunde     -           wieść
                         
die Lehre       die Lehren    nauka
die Lehre       die Lehren    miara
                         
der Leiter      die Leiter       kierownik
die Leiter       die Leitern     drabina
                         
der Messer    die Messer    miernik
das Messer   die Messer    nóż
                         
die Mutter     die Mütter     matka
die Mutter     die Muttern   nakrętka
                         
der Schild      die Schilde    tarcza
das Schild     die Schilder wywieszka
                         
der See         die Seen        jezioro
die See          die Seen        morze
                         
die Steuer     die Steuern   podatek
das Steuer    die Steuern   kierownica
                         
der Strauß     die Sträuße   bukiet
der Strauß     die Strauße   struś
                         
der Tau            -           rosa
das Tau           die Taue          lina
                         
der Teil             die Teile           część (całości)
das Teil            die Teile           część (zamienna)
                         
der Tor             die Toren         głupiec
das Tor            die Tore           brama
                         
der Verdienst   -           zarobek
das Verdienst die Verdienste             zasługa
                         
der Weise        die Weisen       mędrzec
die Weise         die Weisen       sposób
die Weise         die Weisen       melodia
                         
das Wort          die Wörter       wyraz
das Wort          die Worte        słowo


der Arm           ramię
arm                 biedny
             
der Elf elf
elf                    jedenaście             
             
der Reif            obręcz
reif                   dojrzały
             
sieben siedem
sieben przepuszczać przez sito
             
das Fest           święto
fest                  stały/mocny/pewny
sein                  być

sein                  jego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz